Skip to main content

Ons privacybeleid overeenkomstig art. 13 van EU-verordening nr. 679/2016
Innovationclub S.R.L verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens als je navigeert op of gebruik maakt van de betreffende online-diensten op https://www.chargecar.com.
Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die gebruikt kunnen worden om jou als individu te identificeren.
Ons Bedrijf heeft altijd de persoonsgegevens van haar klanten beschermd en stelt alles in het werk om deze met zorg te behandelen, ze veilig te bewaren en te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese Verordening nr. 679/2016 (hierna genoemd ‘GDPR’).
Het doel van deze verklaring is om duidelijk en gedetailleerd uit te leggen wanneer en waarom wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken. De verklaring is opgesteld om op heldere en transparante wijze ons beleid op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens uiteen te zetten en je uit te leggen hoe je op efficiënte wijze jouw rechten kunt uitoefenen.
Om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent als een wijziging wordt aangebracht aan dit privacybeleid, stuurt Innovationclub S.R.L je een e-mailbericht naar het door jou verstrekte e-mailadres of plaatst een bericht op de website. Zo ben je altijd op de hoogte van de verwerkingsactiviteiten van jouw persoonsgegevens.
We nodigen je uit om deze verklaring regelmatig te controleren en herlezen, zodat je weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en met wie we deze delen.

INHOUDSOPGAVE:
1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van mijn gegevens?
2. Wanneer verzamelen jullie mijn gegevens?
3. Welke gegevens verwerken jullie?
4. Om welke redenen en op welke juridische basis gebruiken jullie mijn gegevens?
5. Wat is de juridische basis van de verwerking?
6. Met wie delen jullie mijn gegevens?
7. Op welke wijze verwerken jullie mijn gegevens?
8. Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt?
9. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?
10. Hoe kan ik contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke of mijn klachten beheren?
11. Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik mijn privacy waarborgen?
12. Kan ik een klacht indienen?

1 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van mijn gegevens?
Omdat Innovationclub S.R.L, BTW-nr. 03945110363, bepaalt met welke middelen en voor welke doeleinden jouw persoonsgegevens worden verwerkt, is dit bedrijf de Verwerkingsverantwoordelijke. Je kunt contact opnemen via de gegevens die genoemd zijn in de sectie ‘Hoe kan ik contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke of mijn klachten beheren?’.

2 Wanneer verzamelen jullie mijn gegevens?
Innovationclub S.R.L verzamelt direct door jou verstrekte informatie:
• als je onze website bezoekt en erop navigeert;
• als je vragen stelt of advies vraagt en gebruik maakt van de daarvoor bestemde sectie contactgegevens;
• als je ons wilt contacteren voor een samenwerking via de speciale sectie;
• als je je aanmeld en inlogt op je persoonlijke account.

3 Welke gegevens verwerken jullie?
Als je navigeert, van de diensten gebruik maakt of aankopen doet op de website van Innovationclub S.R.L, dan kunnen de onderstaande soorten gegevens worden verwerkt:

a) Navigatiegegevens
Enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is bij navigatie van websites – met inbegrip van maar niet beperkt tot het gegevensverkeer en met betrekking tot lokalisatie, het weblog en overige communicatiegegevens voor eventuele facturatiedoeleinden of met betrekking tot de middelen die je via het toestel gebruikt – worden verzameld door informatiesystemen die de correcte werking ervan mogelijk maken. Het gaat om informatie die niet wordt verzameld om geassocieerd te worden met geïdentificeerde betrokkenen, maar waarmee, vanwege de aard ervan, via verwerking van en associatie met door derden verzamelde gegevens, de gebruikers wellicht geïdentificeerd zouden kunnen worden. Hieronder vallen de IP-adressen of domeinnamen van de door gebruikers die verbinding maken met de website gebruikte computers, de unieke adressen van de gevraagde middelen, de tijd van de aanvraag, de gebruikte methode om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft en overige parameters met betrekking tot het gebruikte besturingssysteem en browser.

b) Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens (Verzoek informatie)
Je kunt contact met ons opnemen via de op de website in de sectie contactgegevens aangegeven contactinformatie, om informatie of ondersteuning te vragen. Dit houdt in dat wij de gegevens die je met ons deelt (bijvoorbeeld je e-mailadres of informatie in jouw bericht) vastleggen en, uiteraard, dat je ons machtigt om je eventueel te antwoorden met gebruikmaking van de contactinformatie die je ons op het moment van de aanvraag en/of de aanmelding op de website hebt verstrekt.

c) Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens (Verzoek informatie ten behoeve van samenwerking)
In de sectie ‘Samenwerking’ kunt je ons contacteren om informatie aan te vragen en/of ons aanwijzingen te geven inzake een eventuele samenwerking. Dit houdt in dat wij de gegevens die je met ons deelt (bijvoorbeeld je e-mailadres of informatie in jouw bericht) vastleggen en, uiteraard, dat je ons machtigt om je eventueel te antwoorden, met gebruikmaking van de contactinformatie die je ons op het moment van de aanvraag en/of de aanmelding op de website hebt verstrekt.

d) Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens (toegang tot en aanmelding bij het account)
Je kunt een persoonlijk account aanmaken door het formulier in de sectie ‘Chargecar’ in te vullen.
Voor de aanmelding en de toegang tot het beveiligde gedeelte worden persoonsgegevens en/of gegevens ter identificatie van de gebruiker verzameld, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, contactgegevens en identificatiegegevens.
Wanneer je jouw persoonlijke account hebt aangemaakt wordt op jouw pagina de informatie met betrekking tot jouw identificatie- en contactgegevens, jouw activiteiten en onze diensten bewaard. Je kunt jouw gegevens altijd beheren, rechtstreeks in jouw account of door een speciaal verzoek in te dienen.

e) Verzenden van berichten ten behoeve van marketing en/of commerciële promotie in het kader van soft-spam
Uitsluitend wanneer persoonsgegevens (in het bijzonder het e-mailadres) in het kader van de aankoop van producten of diensten worden verstrekt door de betrokkene, kunnen de op dusdanige wijze door de verantwoordelijke verzamelde gegevens ook worden gebruikt om e-mailberichten met betrekking tot gelijksoortige producten als de door de gebruiker aangeschafte producten te verzenden, overeenkomstig art. 130, alinea 4, wetsbesluit 196/2003, zonder dat daarvoor uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming voor vereist is (zgn. soft spam). In elk bericht wordt de gebruiker er in elk geval aan herinnerd dat hij/zij de toestemming op elk moment en zonder formaliteiten kan intrekken. De gegevens worden verwijderd op verzoek van de betrokkene.

f) Promotionele berichten
Innovationclub S.r.l. zal promotionele berichten verzenden aan wie daar uitdrukkelijk om vraagt en met behulp van de daarvoor bestemde flag Innovationclub S.r.l. machtigt om de eigen persoonsgegevens voor voornoemde doeleinden te verwerken.
Toestemming: De dienst wordt uitsluitend geleverd met voorafgaande uitdrukkelijke en eenduidige toestemming van de gebruiker (afgegeven door het daarvoor bestemde vakje ‘Ik heb het privacybeleid gelezen en ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens om commerciële, promotionele en reclame-informatie te ontvangen van Innovationclub S.r.l.’ op de website te selecteren) en het verstrekken van de gegevens is uitsluitend verplicht ten behoeve van de ontvangst van commerciële en promotionele berichten. Eventuele afwijzing leidt ertoe dat geen gebruik gemaakt kan worden van de dienst, zonder dat daaraan verdere consequenties zijn verbonden.
Doeleinden: De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) worden uitsluitend gebruikt om commerciële en promotionele berichten te verzenden en zullen niet aan derden worden verstrekt.
Wijze: De verzamelde gegevens worden verwerkt met behulp van gedeeltelijk geautomatiseerde IT-instrumenten.
De dienst voor het sturen van promotionele berichten wordt geleverd via het platform Rapidmail, met vestiging in Duitsland: raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid op het volgende adres: https://www.rapidmail.it/protezione-dei-dati.
Annulering van de dienst: om geen commerciële en promotionele berichten meer te ontvangen kun je eenvoudigweg de link voor annulering die aan het einde van de e-mails vermeld staat selecteren, of een specifiek verzoek sturen naar het e-mailadres: privacy@chargecar.com
De annulering wordt gedeeltelijk geautomatiseerd verwerkt, en daarom ontvang je in de periode na het verzoek – maar uiterlijk tot 72 uur na het verzoek tot annulering – mogelijk nog commerciële berichten waarvan de verzending voorafgaand aan het verzoek tot annulering gepland stond.

g) Cookies
Wat zijn het? Onder de term cookie verstaat men een klein tekstbestand waarin beknopte informatie is opgeslagen met betrekking tot de navigatie op een bepaalde website, die wordt opgeslagen op je toestel op het moment dat je inlogt. Elke cookie bevat bepaalde gegevens (bijv. de naam van de server waarvan deze afkomstig is, een numerieke identifier, etc.) en kan tijdens een bepaalde sessie (tot op het moment dat je de browser sluit) of gedurende langere perioden in het systeem opgeslagen blijven en een unieke identificatiecode bevatten.
Als je opnieuw de website bezoekt, worden deze doorgestuurd naar de website die ze heeft gegenereerd (first party cookies) of naar door derden geleverde websites die in staat zijn ze te herkennen (third party cookies).
Innovationclub S.R.L wil je geruststellen met betrekking tot de veiligheid van de cookies op haar website: ze zijn op generlei wijze schadelijk voor je toestel, maar stellen je in staat om sneller te navigeren en bieden je een betere gebruikerservaring.
Waar dienen ze voor? De cookies worden, afhankelijk van het type, gebruikt voor verschillende doeleinden: sommigen zijn strikt noodzakelijk om een website correct te laten werken (technische cookies), terwijl anderen de prestaties ervan verbeteren om de gebruiker een betere ervaring te bieden, of ze maken het mogelijk om statistieken met betrekking tot het gebruik van de website op te vragen, zoals cookie analytics, of maken het mogelijk om gepersonaliseerde advertenties weer te geven, zoals profileringscookies.
De website van Innovationclub S.R.L gebruikt zowel cookies die zonder jouw toestemming geïnstalleerd kunnen worden (zoals technische cookies) als cookies die alleen kunnen worden gebruikt met jouw voorafgaande toestemming (zoals profileringscookies).
In het bijzonder kunnen op de website worden geactiveerd:
a. Functionele en technische cookies (waarvoor jouw toestemming NIET vereist is):
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en stellen je in staat de functies ervan te gebruiken (zogenaamde navigatiecookies) of in te loggen tijdens de sessie.
Tevens is voorzien in het gebruik van functionele cookies, die je in staat stellen om jouw voorkeuren en instellingen op te slaan om jouw navigatie-ervaring binnen de website te verbeteren.
Om hun functionaliteit te garanderen worden deze cookies doorgaans niet verwijderd bij sluiting van de browser. Ze hebben wel een standaard duur (doorgaans tot maximaal 2 jaar) en na afloop van die periode worden ze automatisch gedeactiveerd. Deze cookies en de gegevens die zij verzamelen worden op generlei wijze voor andere doeleinden gebruikt.
De installatie van de technische cookies gebeurt automatisch na toegang tot de website of om bepaalde functionaliteiten te activeren (bv. door de optie ‘onthoud mijn gegevens’). Je kunt op elk moment besluiten om deze te deactiveren door de instellingen van je browser te wijzigen: in dat geval ondervind je mogelijk problemen bij de weergave van de website.

a. Analytische, anonieme cookies (waarvoor jouw toestemming NIET vereist is):
Deze cookies houden de keuzes die op de website gemaakt zijn en de navigatiegegevens bij, met als doel om statistische analyses, zowel in geanonimiseerde als in geaggregeerde vorm, uit te voeren.

c. Tracking-, profilerings- en marketing cookies (waarvoor jouw TOESTEMMING vereist is):
Deze website gebruikt ook cookies van derde partijen met traceerdoeleinden voor marketing en profilering, waarvan de installatie onderhevig is aan jouw voorafgaande toestemming via de banner of op een ander moment via het Cookiebeleid.
De profileringscookies kunnen diverse categorieën omvatten, waaronder die van reclameprofilering, retargeting of sociale cookies.
• Reclameprofileringscookies: deze maken een gebruikersprofiel aan waardoor je reclame-inhoud kunt weergeven in lijn met de tijdens de navigatie van de website aangegeven voorkeuren;
• Retargeting cookies: deze worden gemaakt om je reclame-inhoud te sturen met betrekking tot de door jou op de website aangeschafte of bekeken producten of producten waarin je belangstelling hebt getoond;
• Sociale cookies: deze website voorziet de installatie van cookies met betrekking tot de plug-in van de sociale netwerken. Deze cookies worden direct door derde partijen beheerd en maken de weergave van reclameboodschappen die aansluiten bij jouw voorkeuren mogelijk.
Wanneer je de website bezoekt wordt je via een daarvoor bestemde banner geïnformeerd inzake de aanwezigheid van profilerings- en retargeting-cookies en kun je via deze banner aangeven of je deze wilt installeren of niet, en eventueel de afzonderlijke cookies die je wilt installeren selecteren.
Je kunt op elk moment de eerder verleende toestemming intrekken, zonder dat de site hoeft te verlaten en waarbij de betreffende inhoud beschikbaar blijft.
De installatie van profilerings, retargeting-, analytische e sociale cookies, met inbegrip van overige gerelateerde activiteiten, wordt beheerd via diensten van derde partijen. Voor meer informatie en om deze cookies te activeren of deactiveren kun je de rechtstreeks door derde bedrijven geleverde informatie raadplegen: de betreffende lijst vind je in ons Cookiebeleid.
De gebruiker wordt zowel via het beknopte informatieblad (banner die wordt weergegeven totdat toestemming wordt verleend of geweigerd) als via ons Cookiebeleid geïnformeerd. We nodigen je uit om deze laatste aandachtig te lezen omdat deze informatie bevat over de op de website gebruikte cookies en de uitschakeling ervan.

Uitschakeling via de browser
We maken je erop attent dat je op de website http://www.youronlinechoices.com/it/ meer informatie over cookies kunt vinden maar ook de installatie van verschillende cookies op je browser/toestel kunt vinden en deze, indien ondersteund, ook kunt uitschakelen.
De meest gebruikte browsers (bv., Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) aanvaarden bovendien cookies voor de standaardinstellingen, maar deze instelling kan op elk moment door de gebruiker worden aangepast. Dit geldt zowel voor pc’s als mobiele toestellen zoals tablets en smartphones: het is een algemeen en breed ondersteunde functie.
Daarom kunnen de cookies eenvoudig worden uit- of ingeschakeld bij de opties of voorkeuren van de gebruikte browser en in het algemeen kunnen ook uitsluitend de cookies van derde partijen worden geblokkeerd. In het algemeen hebben deze opties uitsluitend effect voor die browser en dat toestel, mits er geen opties actief zijn om de voorkeuren op verschillende toestellen uit te lijnen. Op de pagina’s opties of help van de browser kun je specifieke instructies vinden. Het uitschakelen van technische cookies kan invloed hebben op de volledige en/of correcte werking van verschillende websites, met inbegrip van deze website.
De browsers die momenteel gebruikt worden:
• bieden standaard de optie ‘Do not track’, die ondersteund wordt door enkele (maar niet alle) websites. Zo kan het zijn dat websites bepaalde navigatiegegevens niet meer verzamelen;
• bieden standaard de opties anonieme of incognito navigatie: de browsergegevens worden niet verzameld en de navigatiegeschiedenis wordt niet opgeslagen, maar de navigatiegegevens zijn wel beschikbaar voor de beheerder van de bezochte website;
• stellen in staat om de opgeslagen cookies volledig of gedeeltelijk te verwijderen, maar bij een nieuw bezoek aan een website worden deze standaard geïnstalleerd indien de mogelijkheid niet geblokkeerd wordt.
Hieronder staan de links naar de ondersteuningspagina’s van de meest gebruikte browsers (met instructies inzake de uitschakeling van cookies in die browsers):
• Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie);
• Microsoft Edge (http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11);
• Safari (iOS) (https://support.apple.com/it-it/HT201265);
• Chrome (desktop: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; Android en iOS https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it).

4 Om welke reden gebruiken jullie mijn gegevens?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om:
1. Navigatie op de website mogelijk te maken;
2. Aanmelding bij de website mogelijk te maken;
3. Het gebruik en het beheer van jouw persoonlijke account mogelijk te maken;
4. Je in staat te stellen om ons te contacteren ten behoeve van eventuele samenwerkingen via de speciale sectie:
5. Je passende ondersteuning te bieden die is afgestemd op jouw behoeften of verzoeken;
6. Verzoeken van overheids- of regeringsinstanties na te komen;
7. Eventuele betwistingen of geschillen te beheren en dus zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk op te komen voor de rechten van Innovationclub S.R.L,
Deze doeleinden zijn samen gedefinieerd als verplichte doelstellingen, omdat het verstrekken van jouw gegevens noodzakelijk is om deze te kunnen nastreven.
Uitsluitend na jouw voorafgaande toestemming:
8. Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om marktonderzoek te doel met als doel om de ervaring en de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren en om je commerciële berichten van Innovationclub S.R.L te sturen met betrekking tot de aangeboden producten en diensten, speciale evenementen of speciale aanbiedingen met behulp van daarvoor geschikte communicatiemiddelen (zoals e-mail of reguliere post, SMS of telefoongesprekken).
Deze doeleinden zijn samen gedefinieerd als facultatieve doelstellingen, omdat het verstrekken van jouw gegevens altijd een vrije keuze van de betrokkene blijft, met betrekking tot de afzonderlijke dienst die je wilt gebruiken.
Om er zeker van te zijn dat we jouw persoonsgegevens voor de in de onderhavige sectie gedefinieerde doeleinden verwerken, informeren we je dat:
• de verplichte doeleinden zodanig zijn opgesteld omdat deze noodzakelijk zijn voor de aanmelding en het gebruik en het leveren van de op de website aangeboden diensten. Als je jouw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden wilt verstrekken kun je niet navigeren en inloggen op de website en geen gebruik maken van de door Innovationclub S.R.L aangeboden afzonderlijke diensten;
• de marketing-doeleinden zijn discretionair, en als je geen toestemming geeft voor hun uitvoering dan kan Innovationclub S.R.L je geen commerciële berichten toesturen. Je kunt de eerder verleende toestemming voor deze doeleinden op elk moment intrekken door een e-mailbericht te sturen naar het adres dat is aangegeven in de sectie ‘Hoe kan ik contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke of mijn klachten beheren?’ of verzoeken om annulering van de dienst door de link voor opt-out die onderaan elk bericht staat te selecteren.

5 Wat is de juridische basis van de verwerking?
Met betrekking tot de in de voorgaande paragraaf genoemde doeleinden, is de onderliggende juridische basis de volgende:
• Voor wat betreft de navigatie op de website (punt 1), het gerechtvaardigd belang van Innovationclub S.R.L bij correcte werking van de website en veilige navigatie;
• Voor de activiteiten genoemd onder de punten 2, 3, 4 en 5, de levering van de aangevraagde dienst en de vervulling van de contractuele diensten of de uitvoering van precontractuele activiteiten;
• Voor wat betreft de orders van autoriteiten (punt 6), de vervulling van een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke;
• Voor wat betreft de rechten van de verantwoordelijke (punt 7), het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke om zijn eigen rechten te verdedigen;
• Voor wat betreft het verzenden van berichten ten behoeve van Marketing en statistische onderzoeken (punt 8), jouw vrije, geïnformeerde toestemming of het gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke, indien de gebruiker reeds zijn belangstelling in onze diensten en producten kenbaar heeft gemaakt.

6 Met wie delen jullie mijn gegevens?
Met betrekking tot de in de voorgaande sectie genoemde doeleinden, kan het personeel van Innovationclub S.R.L worden belast met de verwerking van jouw gegevens om jou de gevraagde diensten, informatie of ondersteuning te bieden.
Daarom wordt voor toegang tot jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk toestemming gegeven door de Verwerkingsverantwoordelijke, die indien nodig de personen tot wie hij zich richt voor de levering van de diensten en voor zijn eigen activiteiten kan benoemen als Gegevensverwerkers, overeenkomstig artt. 28 en 29 van de BBPR.
De lijst met leveranciers van cookies staat in het Cookiebeleid
We herinneren je er bovendien aan dat de lijst met gemachtigde personen en Gegevensverwerkers beschikbaar is op het kantoor van de Verantwoordelijke en je deze ook kunt aanvragen via de contactinformatie in de sectie ‘Hoe kan ik contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke of mijn klachten beheren?’.

7 Op welke wijze verwerken jullie mijn gegevens?
Jouw persoonsgegevens worden mede met behulp van elektronische middelen verwerkt zolang als strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor de gegevens ingezameld worden te behalen.
Innovationclub S.R.L neemt de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om het verlies, onwettig of onjuist gebruik van de gegevens en elke vorm van onbevoegde toegang door derden tegen te gaan.
Daarom garandeert Innovationclub S.R.L de veiligheid van jouw persoonsgegevens door het aantal personen die toegang krijgen tot de servers of de databases te beperken en beveiligingssystemen in te stellen met als doel het gevaar van cyberaanvallen af te wenden.

8 Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt?
De door Innovationclub S.R.L verwerkte gegevens zijn opgeslagen in een server op Europese grondgebied.
Toch zijn enkele dienstverleners van cookiediensten buiten Europa, in het bijzonder in de Verenigde Staten, gevestigd zoals ook specifiek aangegeven in ons Cookiebeleid.
In deze gevallen worden de gegevens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, maar altijd met inachtneming van art. 45 en volgende van BBPR. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen om volledige bescherming van de persoonsgegevens te garanderen door de overdracht te baseren: a) op adequaatheidsbesluiten van derde landen van bestemming door de Europese Commissie; b) op adequate en uitdrukkelijke garanties toegezegd door een derde persoon die ontvanger is overeenkomstig art. 46 van de Verordening; c) op vaststelling van dwingende wetgeving, de zgn. Corporate binding rules.
Deze voorwaarden worden altijd gegarandeerd door dienstverleners van Innovationclub S.R.L.

9 Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?
Innovationclub S.R.L verwerkt jouw persoonsgegevens gedurende de strikt noodzakelijke tijd en uitsluitend voor de hiervoor genoemde doeleinden, zie de sectie ‘Om welke redenen en op welke juridische basis gebruiken jullie mijn gegevens?’.
Aan het einde van de bewaartermijn zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd of onherroepelijk worden geanonimiseerd of geaggregeerd.
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de verwijderingstermijn van de gegevens via cookies.
10 Hoe kan ik contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke?
Je kunt contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke door hem een bericht te sturen op het volgende adres:
– via post: Innovationclub S.R.L, Via Emilia Est 776/6 – CAP 41125, Modena (MO), Italië
– e-mail: privacy@chargecar.com
– PEC (gecertificeerde e-mail): Innovationclub@registerpec.it.

11 Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik mijn privacy waarborgen?
Met betrekking tot jouw persoonsgegevens en in overeenstemming met hetgeen voorzien is in de BBPR, informeert Innovationclub S.R.L je dat je het recht hebt om te verzoeken om:
• toegang tot jouw gegevens;
• wijziging en rectificatie van fouten in onze database met betrekking tot jouw gegevens;
• verwijdering van jouw gegevens indien deze worden bewaard zonder dat aan de juridische voorwaarden is voldaan;
• beperking van verwerking van jouw gegevens;
• verzet tegen verwerking van jouw gegevens;
• overdraagbaarheid van de gegevens.
Eventuele modellen en nadere informatie is hier beschikbaar: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

In de onderstaande tabel leggen we nauwgezet uit hoe je je rechten kunt uitoefenen:

 

JOUW RECHT HOE KUN JE HET UITOEFENEN?
Toegang Je kunt vragen om:

 • Bevestiging van een eventuele verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Een kopie van jouw gegevens te ontvangen;
 • Overige informatie over jouw persoonsgegevens aan te leveren die niet in dit informatieblad staan.
Rectificatie Je kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.

Alvorens over te gaan op rectificatie controleren wij de juistheid van de gegevens in onze archieven.

Verwijdering/

Verwijderingrecht

Je kunt verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens, maar uitsluitend in het geval dat:

 • De aanwezigheid ervan niet meer noodzakelijk is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • Als je de eerder verleende toestemming hebt ingetrokken (wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming);
 • De verwerking op onrechtmatige wijze is uitgevoerd;
 • Dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen waaraan Innovationclub S.R.L onderworpen is (met betrekking tot een bevel van een autoriteit).
Beperking Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te beperken, maar uitsluitend in het geval dat:

 • De juistheid ervan reeds is betwist;
 • Deze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld waren, maar er beroep is ingesteld tegen het gebruik ervan;

Ten gevolge van jouw verzoek tot beperking is het gebruik van jouw persoonsgegevens toch toegestaan indien:

 • Jouw toestemming blijft bestaan;
 • Dit noodzakelijk is of voor het uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 • Om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij de verwerking te beschermen.
Overdraagbaarheid Je kunt een kopie van jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, leesbaar en vaak gebruikt formaat aanvragen.
Bezwaar Je kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die op jou betrekking hebben wanneer:

·         de basis voor de wettigheid van de verwerking het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke is;

·         de persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketing-doeleinden met inbegrip van profilering, voor zover deze gerelateerd is aan directe marketing.

Wanneer je bezwaar aantekent:

·         tegen verwerking voor directe marketing-doeleinden, zullen je persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden worden verwerkt;

·         in het geval van gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke kan de verwerking uitsluitend voortgang hebben als hij aantoont dat er dwingende en gegronde redenen bestaan om over te gaan op de verwerking – en deze voorrang hebben boven de belangen, de rechten en de vrijheden van de betrokkene – of ten behoeve van de vaststelling, uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Het is mogelijk om het recht op bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde IT-instrumenten die gebruik maken van technische specificaties, zoals ter beschikking gesteld op de persoonlijke pagina op de website en in de e-mails (link voor annulering).

Innovationclub S.R.L garandeert dat elk verzoek met betrekking tot jouw rechten binnen dertig dagen na ontvangst zal worden beantwoord.
Wanneer je de door Innovationclub S.R.L uitgevoerde verwerking onrechtmatig acht, of de voorschriften van de BBPR duidelijk overtreden worden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten (voor Italië de Toezichthouder voor gegevensbescherming). Nadere gegevens zijn beschikbaar in de volgende sectie.

12 Kan ik een klacht indienen?
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Toezichthouder voor de gegevensbescherming als je de door Innovationclub S.R.L uitgevoerde verwerking niet conform acht aan de voorschriften van Europese Verordering nr. 679/2016 en de nationale wetgeving.
In Italië is de bevoegde autoriteit de Toezichthouder voor gegevensbescherming, waarvan de gegevens te vinden zijn ophttp://www.garanteprivacy.it/.
Meer informatie en het standaarddocument voor de klacht zijn hier te vinden: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 .
Als voldaan is aan de voorwaarden van artt. 78 en 79 van de BBPR, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gerecht.