Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele App “Chargecar.com”
Beste gebruiker,
Wij raden u aan om deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u de App “Chargecar.com” gebruikt.
Met de App “Chargecar.com” kunt u de oplaadstations voor elektrische auto’s van aangesloten beheerders vinden, hun kosten, kw, afstand, beschikbaarheid van stopcontacten bekijken, alsmede het opladen en de betaling ervan regelen, rechtstreeks vanaf uw smartphone (hierna gezamenlijk aangeduid als “Diensten”).
Door de App of een van de functies ervan op een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat te openen en te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij dit document met de Gebruiksvoorwaarden van de App zorgvuldig heeft gelezen en ermee akkoord gaat.
Raadpleeg voor meer informatie ook de website https://www.Chargecar.com en lees de FAQ.
1. EIGENAAR: de Chargecar.com-app is eigendom van en wordt beheerd door Innovationclub S.r.l., P.I. 03945110363, met maatschappelijke zetel te Modena, Via Emilia Est n. 776/6, 41125, gecertificeerd e-mailadres: innovationclub@registerpec.it (hierna alleen “Innovationclub”) en wordt beschikbaar gesteld aan gebruikers via internet/mobiel via smartphone.
2. BEPERKINGEN EN TOEGANG: het gebruik van de App en de Diensten door de gebruiker is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke doeleinden. Het is de gebruiker in ieder geval uitdrukkelijk verboden de App en/of de Diensten in welke hoedanigheid dan ook op de markt te brengen, zoals, maar niet beperkt tot, agent of wederverkoper of dealer of distributeur of licentiehouder van Innovationclub. Het gebruik van de App vereist toegang tot internet en/of een mobiele verbinding voor smartphones, waarvan de kosten volledig voor rekening van de gebruiker zijn en worden vastgelegd in de overeenkomst met elke provider van de verbinding. Om van sommige Diensten gebruik te kunnen maken, is het verder noodzakelijk om een eigen account aan te maken en/of in te loggen op de App en de gegevens van een geldige betaalmethode te verstrekken.
3. MINIMALE FUNCTIONELE EISEN: om de installatie en optimale werking van de App mogelijk te maken, moet het apparaat aan de volgende minimale functionele eisen voldoen:
a. Besturingssysteem smartphone: iOS en Android;
b. Eigenschappen hardware:
i. voor iOS-besturingssystemen – 10.0 en latere versies, iphone/ipad;
ii. voor Android-besturingssystemen – 5.1 en latere versies.
4. KOSTEN VAN DE DIENSTEN: de gebruiker kan de App gratis downloaden, installeren en gebruiken, tenzij anders aangegeven door Innovationclub. Innovationclub kan aanvullende betaalde Diensten invoeren en kan voor promotionele doeleinden het gebruik van de App en/of individuele Diensten kosteloos aan gebruikers ter beschikking stellen, eventueel voor alleen een proefperiode. De gebruiker erkent en aanvaardt dat, in geval van betaalde Diensten, aan het einde van een eventuele proefperiode het gebruik van de App en/of de Diensten alleen kan plaatsvinden na betaling van een vergoeding door de gebruiker aan Innovationclub. In geval van betaalde Diensten zal Innovationclub aan het einde van de actieperiode aan de gebruiker per e-mail en/of via de App de technische en economische voorwaarden doorgeven om de App en/of elke Dienst te kunnen blijven gebruiken en het bedrag van de daarna verschuldigde vergoeding.
Ook de kosten en bijbehorende lasten die verschuldigd zijn voor het opladen, voor parkeren, tolgeld, alsmede voor het gebruik van internet dat nodig is voor het functioneren van de App komen geheel en uitsluitend ten laste van de gebruiker.
5. REGISTRATIE BIJ DE APP: om zich voor de App te registreren moet de gebruiker een e-mailadres opgeven en een wachtwoord kiezen in overeenstemming met de beveiligingscriteria die in de App zijn aangegeven; daarnaast moet de gebruiker kennisnemen van de informatie over de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de bij de registratie verstrekte informatie en persoonsgegevens en dient Innovationclub, door middel van een e-mail naar het adres info@Chargecar.com, onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte informatie en gegevens of deze waar mogelijk direct bij te werken, zodat deze informatie en gegevens voortdurend actueel, nauwkeurig, volledig en waarheidsgetrouw zijn. Als de gebruiker het toegangswachtwoord vergeet of verliest, kan hij deze rechtstreeks via de App ophalen door de daarin aangegeven procedure te volgen; de gebruiker ontvangt via de e-mail instructies voor het herstellen van het wachtwoord dat tijdens de registratie is ingevoerd. Om de oplaaddiensten te gebruiken, dient de gebruiker ook een betaalmethode te selecteren en de nodige details te verstrekken.
6. BEVEILIGING: de toegangsgegevens dienen bewaard te worden door de gebruiker, die als enige verantwoordelijk is voor het behoud en het juiste gebruik ervan. De gebruiker moet daarom alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze correct worden gebruikt en geheim worden gehouden en niet worden bekendgemaakt aan onbevoegden. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die via zijn/haar account worden uitgevoerd en is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onjuist gebruik van zijn/haar toegangsgegevens tot de App door derden, waarbij hij/zij zich ertoe verbindt om vanaf nu Innovationclub te vrijwaren en van elk verzoek, ook voor vergoeding van schade, direct of indirect vastgesteld door voornoemd gebruik of misbruik door wie dan ook. De gebruiker dient Innovationclub onmiddellijk op de hoogte te stellen indien er redenen zijn om aan te nemen dat de gebruikersnaam of het wachtwoord bekend is of kan zijn geweest bij een persoon die niet bevoegd is tot het gebruik ervan en/of op ongeoorloofde wijze is gebruikt. De gebruiker verbindt zich er ook toe om Innovationclub tijdig op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn mobiele apparaat of persoonlijke account en/of elke andere geconstateerde inbreuk op de beveiliging, zodat Innovationclub de Dienst kan deactiveren/stopzetten. Innovationclub behoudt zich echter het recht voor om de inloggegevens voor toegang tot de Diensten via de App stop te zetten, indien zij van mening is dat er een beveiligingsprobleem is, of dat er waarschijnlijk een beveiligingsprobleem of ongeoorloofd gebruik daarvan is.
7. FUNCTIONALITEIT: De gebruiker erkent en aanvaardt dat de functies van de App worden gekenmerkt door voortdurend evoluerende informatietechnologieën, beschikbaar gesteld door derden en niet rechtstreeks beheerd of geverifieerd door Innovationclub.
Bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot, wordt de App gekenmerkt door de volgende functionaliteiten:
a. de App stelt u in staat om de oplaadprocedures van het voertuig bij de aangesloten oplaadstations rechtstreeks met uw smartphone te beheren, van het ontgrendelen van de laadstekker tot het einde van het opladen, door het activeren van de verbinding tussen het apparaat van de gebruiker en de informatiesystemen van de aangesloten oplaadstations;
b. na registratie via de App dient de gebruiker één of meerdere betaalmethoden aan zijn profiel te koppelen om toegang te krijgen tot de oplaaddiensten;
c. wanneer u uw account opent, kunt u uw transacties bekijken en controleren, opladen, de instellingen en ingevoerde persoonlijke gegevens wijzigen, betaalmethoden toevoegen aan of verwijderen uit uw account;
d. de gebruiker kan via de App bovendien beschikken over de zoekfunctie, op een kaart of in de omgeving, waarmee hij op basis van de ingestelde filters kan zien waar de aangesloten oplaadstations zich bevinden;
e. aan het einde van elke oplaadoperatie wordt op de App een samenvatting van de uitgevoerde acties weergegeven, met aanduiding van de dag en het tijdstip van opladen, het totale opgeladen aantal kW, de totale oplaadkosten en de gebruikte betaalmethode;
f. vanaf de App is het ook mogelijk om favoriete locaties en adressen op te slaan en de geschiedenis van verrichte transacties in de afgelopen 13 maanden te bekijken (gemaakte kosten en opgeladen kW).
Alvorens op te laden en de applicatie van de door de gebruiker te betalen gerelateerde kosten te activeren, zal laatstgenoemde altijd worden gevraagd om de juistheid van de gegevens met betrekking tot het oplaadstation en de geselecteerde oplader te controleren en zal op de App het overzicht van de kosten en het aantal KW worden weergegeven, voordat u het starten van de bewerking bevestigt met de speciale bevestigingsknop.
Voor meer informatie over de werking van de App, over de kenmerken van de Diensten en over de aangesloten oplaadbedrijven, wordt de gebruiker verzocht om de FAQ te lezen of om contact op te nemen met Innovationclub door een e-mail te sturen naar het adres: info@Chargecar.com.
8. BELANGRIJKSTE INTERFACES APP Chargecar.com: de belangrijkste interfaces van de App zijn als volgt gedefinieerd:
a. REGISTRATIE EN INLOGGEN (schermafbeeldingen om in te loggen in de App)
b. ZOEKEN (om de zoekservice van de aangesloten oplaadstations te gebruiken);
c. OPLADEN (om de opladers te ontgrendelen en het opladen uit te voeren);
d. GESCHIEDENIS (schermafbeelding met transactieoverzicht);
e. PROFIELBEHEER (toegangsscherm tot functies met betrekking tot persoonlijk profiel en betaalmethoden).
9. BETAALDIENSTEN VOOR OPLADEN VIA APP: betalingen die door de Gebruiker rechtstreeks via de App worden gedaan, worden beheerd via een IT-betalingsplatform dat wordt aangeboden door een derde partij (“Tussenpartij”), naar wiens Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk wordt verwezen. De betreffende informatie die door de gebruiker wordt verstrekt, wordt vervolgens door deze derde partij via een beveiligde verbinding rechtstreeks naar het computersysteem van de tussenpartij verzonden, die de transactie beheert en het laadstation op de hoogte stelt aan wie de betaling verschuldigd is. Elke betalingsbevestiging zal worden uitgegeven door de tussenpartij, weergegeven in de App en opgeslagen in de geschiedenis van de gebruiker. Indien de gebruiker de factuur wil ontvangen, dient hij voordat hij de betreffende betaling uitvoert de speciale functie in de App te selecteren. Innovationclub aanvaardt geen enkele rol of verantwoordelijkheid voor betalingen die de gebruiker verschuldigd is voor het opladen bij de aangesloten oplaadstations.
10. DIENSTEN VAN DERDEN: de gebruiker erkent dat hij met de App via één enkele apparaat gebruik kan maken van meerdere diensten van derden (opladen, zoeken naar aangesloten oplaadstations, navigatie, betaling) waarvoor Innovationclub geen verantwoordelijkheid neemt of als tussenpartij voor gebruikers optreedt. De gebruiker is zich er dan ook van bewust dat deze diensten onderhevig zijn aan voorwaarden, bepalingen en beperkingen die worden opgelegd door de desbetreffende derde partijen die ze leveren. Voor het juiste gebruik van de App en de Diensten geeft de gebruiker hierbij toestemming aan Innovationclub om elke informatie aan deze derden te verstrekken indien zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Dienst waarvan de gebruiker via de App gebruik wilt maken. Innovationclub is op geen enkele manier verbonden met derden die dergelijke diensten leveren en is niet aansprakelijk voor vertragingen, nalatigheid, overmacht of elk ander feit van derden, evenals eventuele wijzigingen in de betreffende servicevoorwaarden, die de juiste werking van de App nadelig kunnen beïnvloeden en/of kunnen leiden tot eventueel nadeel voor de gebruiker of voor derden.
Innovationclub is niet verantwoordelijk en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie die door derden wordt verstrekt en via de App aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waaronder, als voorbeeld en niet beperkt tot, de locatie van de aangesloten oplaadstations, kosten van het opladen, beschikbaarheid van oplaadstekkers, openen/sluiten van stations, overzicht van uitgevoerde betalingen.
11. GEBRUIKERSLICENTIE: Innovationclub verleent de gebruiker een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare toestemming om de Diensten te gebruiken, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden. Het is echter verboden om de App of de software, die eigendom is van Innovationclub of van de betreffende licentiegevers, leveranciers en rechthebbenden, of die gebruikt wordt voor de Diensten, te manipuleren, te kopiëren en/of te reproduceren.Alle technieken, algoritmen en procedures in de App en in de software (inclusief de firmware) van de Diensten, evenals hun code, is vertrouwelijke informatie die eigendom is van Innovationclub of van de betreffende licentiegevers, leveranciers en rechthebbenden, en mogen door de gebruiker niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden. In ieder geval blijft Innovationclub eigenaar van elk breder recht op de App, software en Diensten. In het bijzonder omvat de aldus verleende licentie geen enkel recht op wederverkoop of commercieel gebruik van de Diensten en/of hun inhoud en geeft de gebruiker alleen de rechten die hem uitdrukkelijk zijn verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden.
12. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KEUZE VAN DE APP: de gebruiker erkent, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, dat hij zorgvuldig en nauwkeurig gekeken heeft naar de functionaliteiten, de technisch-operationele functies, de eigenschappen en minimale functionele eisen van de App, evenals de risico’s die voortvloeien uit het gebruik ervan, deze Diensten zonder voorbehoud te accepteren en te erkennen als geschikt voor eigen gebruik, door vanaf nu Innovationclub te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid in dit verband ofwel betreft de keuze van de Diensten en hun geschiktheid om te voldoen aan de eisen en/of behoeften van de gebruiker, nu of in de toekomst, ook indien deze eventueel aan Innovationclub en/of wie dan getoond zijn, alvorens deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. De gebruiker machtigt hierbij Innovationclub s.r.l. om zijn internetverbinding en/of zijn telefoonverbinding te gebruiken, en om zijn beheersystemen en/of smartphone te gebruiken met als enig doel het regelmatig uitvoeren van de prestaties en Diensten die onder de App vallen.
13. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN: de gebruiker mag het materiaal in de App op geen enkele manier kopiëren, verspreiden, verzenden, wijzigen of misbruiken. De gebruiker erkent dat alle handelsmerken, intellectueel eigendom, onderscheidende tekens of benamingen, afbeeldingen, foto’s, geschreven of grafische tekst en, meer in het algemeen, alle andere immateriële zaken die door Innovationclub in de App en in de Diensten worden gereproduceerd, door de wet en door internationale overeenkomsten worden beschermd op het gebied van intellectueel eigendom en industrieel eigendom en blijven het exclusieve eigendom van Innovationclub en/of haar rechtverkrijgenden, zonder dat de gebruiker door toegang tot de App en de Diensten hier enig recht aan ontleent. Elk gebruik, geheel en/of gedeeltelijk, van handelsmerken en intellectueel eigendom is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Innovationclub, voor wie deze uitsluitend en in principe voorbehouden zijn.
14. GEBRUIKMAKING VAN DIENSTEN: de gebruiker verbindt zich ertoe om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met hun eigenschappen en technische specificaties en in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten, voorschriften en gebruiken. Daarnaast verbindt de gebruiker zich ertoe om de Diensten niet oneigenlijk te gebruiken en Innovationclub onverwijld op de hoogte te stellen wanneer hij eventueel te weten komt dat derden er oneigenlijk gebruik van maken. De gebruiker erkent en aanvaardt dat de functionaliteit van de Diensten van Innovationclub worden gekenmerkt door voortdurend evoluerende informatietechnologieën, die automatisch beschikbaar worden gesteld en niet rechtstreeks worden beheerd door Innovationclub. Innovationclub behoudt zich in ieder geval te allen tijde het recht voor om de technische eigenschappen van de Diensten, de systemen en de middelen te wijzigen, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving, als dit om technische en/of veiligheidsredenen en/of administratieve redenen en/of vanwege regelgeving nodig mocht zijn, of als gevolg van de gebruikelijke technologische vooruitgang van hardware- en softwarecomponenten, waardoor de gebruiker dezelfde functionaliteit wordt gegarandeerd.
15. MINIMUMNIVEAU DIENSTEN: Innovationclub verbindt zich ertoe de functionaliteit van de App en de Diensten in het algemeen 24 uur per dag beschikbaar te stellen, met dien verstande dat er geen garantie wordt gegeven met betrekking tot de daadwerkelijke beschikbaarheid van elke Dienst gedurende de bovengenoemde periode. Vanwege de aard van de Internetdiensten en de structuur van dit netwerk erkent de gebruiker dat de werkelijke verbindingssnelheid met de App kan variëren afhankelijk van de snelheid van het netwerk, de kwaliteit van de netwerkverbindingen en de apparatuur van de gebruiker, die er als enige verantwoordelijk voor blijft.
16. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER: de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het correct en continu functioneren van de internet- en/of telefoonverbinding die hij voor de Diensten gebruikt. De gebruiker is tevens als enige verantwoordelijk voor het correct en continu functioneren van de apparatuur en/of beheersystemen die zijn eigendom zijn of hem ter beschikking staan voor het gebruikmaken van de Diensten, alsmede voor de uitgevoerde betalingen en het gebruik van de oplaadfaciliteiten. De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van de App op eigen risico is en erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan het apparaat waarmee toegang wordt verkregen tot de App, zoals verlies van gegevens of anderszins die kan voortvloeien uit het downloaden, openen of gebruiken van de App.
17. VERANTWOORDELIJKHEID VAN INNOVATIONCLUB: met uitzondering van hetgeen in de voorschriften bepaald is, biedt Innovationclub s.r.l. geen enkele garantie, expliciet of impliciet, wat betreft de werking en/of het gebruik van de App en alle Diensten en functies die toegankelijk zijn via de App. En met uitzondering van hetgeen in de voorschriften bepaald is, kan Innovationclub in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voor specifieke schade of gevolgschade, kosten, winstderving of voor enige andere schade die door de gebruiker geleden is met betrekking tot het gebruik van de App.
18. WIJZIGINGEN IN DE WERKING VAN DE APP: Innovationclub heeft te allen tijde het recht om de technische eigenschappen van de App, de systemen en de middelen te wijzigen, eventueel zonder voorafgaande kennisgeving, als dit om technische en/of veiligheidsredenen en/of administratieve redenen en/of vanwege regelgeving nodig mocht zijn, of als gevolg van de gebruikelijke technologische vooruitgang van hardware- en softwarecomponenten, waardoor de gebruiker dezelfde functionaliteit wordt gegarandeerd. Innovationclub kan bovendien op elk willekeurig moment het formaat en de inhoud van de App geheel of gedeeltelijk wijzigen, inclusief (maar niet beperkt tot) het verwijderen van eigenschappen en/of functionaliteiten van de App. Innovationclub kan de werking van de App of sommige van zijn eigenschappen en/of functionaliteiten voor onderhoud, het bijwerken van de inhoud of om enige andere reden stopzetten. Van tijd tot tijd kunnen updates van de App via speciale kanalen worden uitgegeven. Het is mogelijk dat de gebruiker de App in zijn geheel of gedeeltelijk niet kan gebruiken voordat hij de nieuwste versie heeft gedownload en eventuele nieuwe gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd.
19. DUUR: de App wordt voor onbepaalde tijd aan de gebruiker ter beschikking gesteld. In geval van een gratis proefperiode wordt aan het einde van de door Innovationclub aangegeven periode de levering van de betaalde Diensten voor de vastgestelde duur beschikbaar gesteld en aan de gebruiker medegedeeld op grond van en op de wijze zoals aangegeven in het vorige art. 4, beginnend vanaf de betaling van het bedrag door de gebruiker. In dat geval wordt het automatisch van maand tot jaar verlengd indien de gebruiker niet vooraf via een aangetekende brief met ontvangstbewijs per fax of via e-mal of via gecertificeerd e-mailadres aan Innovationclub ten minste 8 (acht) dagen voor elke maandelijkse termijn (origineel of vernieuwd) laat weten, dat hij de overeenkomst niet wenst te verlengen.
20. STOPZETTEN VAN DE DIENSTEN: naast hetgeen uitdrukkelijk is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt Innovationclub zich het recht voor om de levering van de Diensten stop te zetten in geval van gerechtvaardigde beveiligingsproblemen en/of noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, met voorafgaande informele mededeling aan de gebruiker (via e-mail of door middel van een berichtje via de App), zonder enig afbreuk te doen, maar verbindt zich ertoe de bovengenoemde stopzetting zo kort mogelijk te houden en om de ondervonden problemen op te lossen en/of de nodige onderhoudswerkzaamheden mogelijk te maken. Innovationclub behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Diensten te wijzigen of te deactiveren, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot, wanneer: (i) dit wordt gevraagd door de bevoegde autoriteiten, (ii) er wijzigingen in de huidige wetgeving zijn, die van invloed zijn op de geleverde Diensten, (iii) technologische vernieuwingen worden ingevoerd, die wijzigingen in de levering van de Diensten noodzakelijk maken, (iv) er onregelmatigheden zijn met betrekking tot de informatie en/of documenten die door Gebruikers worden verstrekt, in strijd met van de Gebruiksvoorwaarden.
21. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACYBELEID: persoonlijke gegevens en andere informatie met betrekking tot de gebruiker worden alleen gebruikt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving. Lees de bijgevoegde informatie over gegevensverwerking zorgvuldig door voordat u de App gebruikt. Door de App te downloaden stemt men in met het gebruik van deze informatie in overeenstemming met de privacywetgeving, gepresenteerd door middel van de bijgevoegde Informatie, welke integraal onderdeel is van dit document. De software-infrastructuur en alle gegevens worden opgeslagen op speciale servers die worden beheerd door Innovationclub S.r.l., gevestigd in Europa.
22. BEËINDIGING: Innovationclub s.r.l. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het account stop te zetten en/of te deactiveren en/of om – eventueel gedeeltelijk – toegang tot de App en/of enige functionaliteit daarvan te beletten in het geval van een vermeend abnormaal gebruik en/of bij schending van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens de gebruiker. In deze gevallen mogen gebruikers geen nieuw account maken om beëindiging, verwijdering of beperking te ontlopen. Voor meer informatie kan de gebruiker contact opnemen met Innovationclub op het e-mailadres: info@Chargecar.com
23. DEACTIVERING VAN HET ACCOUNT: als de gebruiker niet langer van plan is de App en de Diensten te gebruiken, kan hij deze overeenkomst op elk moment opzeggen door zijn/haar Account te deactiveren, door een verzoek in te dienen bij Innovationclub op het e-mailadres: info@Chargecar.com de betreffende opzegging gaat dertig (30) dagen vanaf de datum van deactivering in.
24. WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN: Innovationclub s.r.l. behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, met ingang van het moment van publicatie van de gewijzigde voorwaarden. In het geval dat de Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt de gebruiker gevraagd om de nieuwe Voorwaarden te accepteren bij het eerste volgende gebruik van de App. Elk volgend gebruik van de App betekent uitdrukkelijke aanvaarding van de nieuwe gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
25. ASSISTENTIE: de gebruiker kan klachten indienen of om assistentie vragen door contact op te nemen met Innovationclub via e-mail op: info@Chargecar.com, en door gebruik te maken van de speciale functie die beschikbaar is in de App. In ieder geval is de gebruiker verplicht Innovationclub onverwijld op bovenstaand e-mailadres op de hoogte te stellen van eventuele door hem geconstateerde onregelmatigheden of storingen in het gebruik van de App en/of Diensten.
26. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST: Innovationclub behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst, of de rechten die daaruit voortvloeien, op elk moment en zonder voorafgaande mededeling en/of aanvaarding door de gebruiker over te dragen aan dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of onder de gemeenschappelijke controle met die onderneming.
27. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID: deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving; elk van de clausules van deze Gebruiksvoorwaarden werkt afzonderlijk en alleen de Italiaanse taal dient als officiële taal beschouwd te worden. Mochten één of meerdere van deze bepalingen op grond van de geldende wetsbepalingen ongeldig, nietig en/of niet van toepassing zijn, dan worden de overige bepalingen in ieder geval als volledig geldig en van kracht beschouwd. In geval van een geschil met betrekking tot, of enig geschil dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot de toepassing, interpretatie en uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en/of met betrekking tot het gebruik van de App en/of de Diensten, zal uitsluitend de Rechtbank van Modena (MO) optreden.
28. CONSUMENTEN/GEBRUIKERS: Innovationclub informeert de consument/gebruiker dat de Diensten die naar hun aard onder de categorie van het leveren van digitale inhoud vallen, via een niet-materiële drager onderworpen zijn aan uitsluiting van het herroepingsrecht, zoals voorzien in art. 59, lid 1, letter (o) van de consumentencode; het herroepingsrecht kan daarom niet meer worden uitgeoefend na het downloaden van de App. Daarnaast informeert Innovationclub de consument/gebruiker op grond van art. 141-sexies, derde lid, van de Consumentenwet, dat indien het niet mogelijk is een geschil tussen hem en Innovationclub op te lossen naar aanleiding van een rechtstreeks door de gebruiker ingediende klacht, Innovationclub hem zal informeren over de instanties voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), die bevoegd zijn om dergelijke geschillen buitengerechtelijk op te lossen, met vermelding of hij/zij voornemens is al dan niet gebruik te maken van de bovengenoemde instanties om het geschil te beslechten. Innovationclub informeert de consument/gebruiker dat er op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013 een Europees platform genaamd Online Dispute Resolution (zogenaamd ODR-platform) is opgericht om de buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en professionals te vergemakkelijken met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit verkoopovereenkomsten of onlinediensten tussen een ingezeten consument in de Unie en een in de Unie gevestigde zelfstandige .Dit ODR-platform, dat de Gebruiker kan gebruiken om eventuele geschillen met Innovationclub op te lossen, is te raadplegen via het internetadres http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ongeacht de uitkomst van de buitengerechtelijke procedure ter beslechting van het eventueel ontstane geschil behoudt de gebruiker/consument het recht om in beroep te gaan bij de Rechterlijke Autoriteit van zijn woon- of verblijfplaats.

→ Door acceptatie

Men verklaart kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan, mede op grond van en ten behoeve van art. 1341 en 1342 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, met bovengenoemde clausules: 2 (beperkingen en toegang), 4 (kosten van de diensten), 6 (beveiliging), 7 (functionaliteit van de App), 9 (betaaldiensten via de APP), 10 (diensten van derden), 12 (verantwoordelijkheid voor de keuze van de App), 14 (gebruikmaking van diensten), 15 (minimumniveau diensten), 16 (verantwoordelijkheid van de gebruiker), 17 (verantwoordelijkheid van Innovationclub), 18 (wijzigingen in de werking van de App), 19 (duur), 20 (stopzetten van de Diensten), 22 (beëindiging), 24 (wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden), 26 (overdracht van de overeenkomst), 27 (toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid) en 28 (consumenten/gebruikers).
→ Door acceptatie